Stark svensk krona hjälper hushållen

Under tisdagen slog den fortsatt starka svenska kronan rekord.

En euro var då värd 8:80 svenska kronor. En nivå kronan inte legat på sedan januari 2001.

Dollarns värde var då 6:40 kronor. Det har dollarn inte varit värd sedan Lehman-Brothers gick i konkurs 2008.

Framtidsutsikterna är också goda för den svenska kronan. Den förutspås stärkas både mot euron och dollarn de kommande månaderna. Det beror främst på om Riksbanken höjer den svenska reporäntan och hur övriga västvärlden agerar. Men det går ändå att förvänta sig en starkare krona framöver.

De negativa effekterna mot en starkare krona är att det blir dyrare att köpa varor från Sverige. Det betyder att den svenska exporten hämmas. Men än så länge har man inte märkt av någon sådan effekt och man tror inte att det kommer att ha någon större påverkan i framtiden heller. Detta beror troligen på att många svenska företag har sin produktion och annan verksamhet utomlands.

Importen blir däremot billigare i och med den starka kronan, vilket hjälper att stärka och rusta de svenska hushållen och företagen.