Starka konjuktursiffror från SCB – BNP upp 2,8 %

Statistiska Centralbyrån, SCB, presenterade nya positiva tillväxtsiffror för det andra kvartalet i år. Och detta fick SBAB att reagera som höjde boräntorna samtidigt som detta ger Riksbanken incitament för att inte röra reporäntan i september.

Den kraftiga tillväxten under det andra kvartalet innebar att Sveriges BNP ökade med på 2,3 procent jämfört med i fjol och 1,4 procent jämfört med det första kvartalet i år. Den förväntade tillväxten var 0,8 procent vilket tog många analytiker och experter på sängen.

Ett resultat av den oväntade tillväxten var att SBAB höjde sina bundna bolåneräntor på två respektive fem år. Den tvååriga räntan ökade med 0,17 procentenheter till 3,66 procent och den femåriga med 0,30 procentenheter till 3,91 procent.

Den starka tillväxten talar för att Riksbanken troligtvis inte kommer att röra reporäntan under september månad och fortsätter den god tillväxten under åren så är det mest sannolikt att reporäntan kommer att vara oförändrad året ut. Helt i linje med Riksbankens senaste prognos.

I motsats till Sveriges goda tillväxt så växer sig krisen allt starkare i Europa vilket inte minst märks då Euron tappar i värde, kraftig. Vilket vi kunde meddela under gårdagen. Det finns till och med en risk att Euron kan gå ned till runt 8,00 kronor de närmaste månaderna.

Källa: SCB