Stibor bör reformeras enligt Riksbanken

Av den utredning som Riksbanken har genomfört rörande referensräntan Stibor så har man kommit fram till att det inte har skett någon manipulation av räntan. Dock har en del brister påträffats som man anser bör reformeras.

Riksbanken menar att det i dag inte finns en tydlig aktör som har ett övergripande ansvaret när det gäller kontroll, styrning och verifiering. Dessutom så vill man ha mer transparens när det gäller prissättningen och hur räntan bestäms. 

>> Om Stibor