Stigande oljepriset på grund av oroligheterna i Egypten

Oroligheterna i världen påverkar oljepriset. Speciellt är det oroligheterna i Egypten som driver upp priset på olja. Och det är flera faktorer som påverkar varför oljepriset stiger.

Först och främst är det den politiska oroligheterna i landet och risken för att oljeproduktionen hämmas. Sedan spekuleras det om huruvida Suezkanalen kommer att hållas öppen framöver. Då stora delar av oljan som transporteras från mellanöstern går via Suezkanalen, kommer detta att innebära en avsevärt längre transportsträcka.

Än så länge är Suezkanalen öppen samt att raffinaderierna i Egypten håller en normal nivå. Men spekulationerna driver ändå upp oljepriset som nu är uppe på över 100 dollar per fat. Så hög har inte oljepriset varit sedan 2008.