Stockholmsbörsen neråt under 2011

Det visar sig nu att den starka svenska kronan har påverkat Stockholmsbörsen negativt. Jämfört med de europeiska börserna har Stockholmsbörsen gått dåligt. Under 2010 gick Stockholmsbörsen upp 26 procent, men har under 2011 visat ett resultat på minus 2,8 procent. Det är den sämsta börsutvecklingen i hela Europa.

En förklaring är att den starka kronan ställer till det för vissa företag. Men alla företag har dock inte påverkats lika mycket, men de företag som har kostnader i svenska kronor och handlar med en annan valuta går det sämre. Ett exempel är SSAB som visar en rejäl förlust på 176 miljoner, vilket står i kontrast till året innan där de gjorde en vinst på 384 miljoner. Även dyrare råvaror påverkar förtagen och även SSAB.

Den starka svenska kronan förväntas att hålla i sig och kommer troligen att stärkas ytterligare under 2011. Och om utvecklingen forsätter i samma riktning är det inte helt riskfritt att placera sina pengar på börsen, just nu. Om du ändå vill placera dina pengar på Stockholmsbörsen så bör du vara väldigt påläst om företagen du investerar i.