Stort tryck på bidrag för elfordon

Den elfordonspremie som trädde i kraft i början året har visat sig vara eftertraktad. Pengarna är nu slut och för dig som inte hann ansöka om en del av potten är det bara till att ansöka och hoppas på att bidraget beviljas 2019.

Förra hösten tog regeringen beslut om att införa en elfordonspremie. Den innebar att alla som köpt ett bidragsberättigat elfordon från 20 september 2017 och framåt hade möjlighet att söka bidrag för 25% av inköpspriset, som mest 10 000 kronor. Redan första dygnet fick Naturvårdsverket in över 2000 ansökningar och nu är de 395 miljoner som avsattes till bidragen slut.

Osäkert om bidraget fortsätter

Du som köpt ett elfordon kan fortfarande besöka Naturvårdsverkets hemsida och fylla i en ansökan om bidrag. Din ansökan kommer dock inte att behandlas förrän beslut om huruvida premien kommer finnas kvar har tagits. Alliansen har tidigare sagt att den här typen av bidrag inte ryms i deras budget.

Jämn fördelning mellan män och kvinnor

Det har varit en jämn fördelning av de sökande. 53% var män och 47% kvinnor. Medelåldern på den sökande har varit 54,3 år. Störst summor har betalats ut i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Sett till utbetalning per invånare toppar Halland och Gotland listan.

Dessa fordon är bidragsberättigade

– Vissa handikappfordon
– Elcykel
– Elmoped
– Elmotorcykel

Fordonen har vissa begränsningar i hastighet, utformning och effekt. Läs mer om vad som gäller här.
I juli utökade Regeringen anslaget med 45 miljoner efter beslut om att även eldrivna utombordsmotorer skulle omfattas av bidraget.

Källa: Naturvårdsverket