Svårare att få hyreskontrakt

I takt med en växande brist på bostäder, framförallt i storständerna, så höjer många hyresvärdar kravet för att få ett förstahandskontrakt. Inte bara behöver du ha en fast anställning i dag utan även en årslön som är tre eller fyra gånger så stor som en årshyran, speciellt i storstäderna Göteborg och Stockholm där läget är som värst.

De högre kraven från hyresvärdarna och införandet av bolånetaket, med ökade krav på kontantsatsen vid köp av en bostad, gör att många utsatta i samhället och unga har svårt att få en bostad. Och de nya ”slappare” reglerna kring prissättningen av andrahandskontrakt gör inte att situationen ser bättre ut för den som har en låg inkomst.

Boverkets utredning visar att upp emot en miljon svenskar kan få problem om de ska ansöka om ett förstahandskontrakt på en hyresrätt.

”Det går nog att säga med säkerhet att det har blivit svårare för vissa grupper i samhället att få en egen lägenhet”, säger Mikael Nilsson, expert på hållbar stadsutveckling på Boverket, till di.se.

Källa: di.se