Svårt för företag att få lån hos banken

Att driva eget företag är något som många förknippar med frihet och glädje. Trots detta är det många entreprenörer som får uppleva en helt annan sida av företagandet. Det handlar om stress, ekonomisk oro och tidsbrist. Att starta eget innebär en stor riskfaktor och det är långt ifrån alla som lyckas med sin affärsidé. Detta trots att Sverige har en imponerande startup-scen med många framgångssagor att hämta inspiration ifrån. Det är dessutom småföretagen i landet som står för det flesta nya jobb som skapas. Men att driva ett småföretag är inte alltid en dans på rosor och speciellt inte för det företag som är i behov av finansiering. Undersökningar visar att småföretagare har svårt att få lån av banken. Många entreprenörer som besöker banken för att ansöka om företagslån möts av skepsis och negativa besked.

Med tanke på alla framgångsrika småföretag vi har i Sverige skulle man kunna tro att bankerna står på rad för att få låna ut pengar. Verkligheten är dock en annan och att bli beviljad företagslån från någon av de svenska storbankerna är svårare än man kan tro. Enligt en undersökning som Visma gjorde i slutet av förra året visar det sig att enbart var femte företag har finansiering från banken. Många företagare upplever banken som byråkratisk och fyrkantig. Något som många låneinstitut och finansbolag nu tagit till vara på vilket gjort att Sverige fått en ny arena för företagslån.

Många banker säger nej till utlåning

Svårt för företag att få lån hos banken Nyligen gjorde Novus på uppdrag av Svea Ekonomi en undersökning om svenska småföretagare. I undersökningen framkom det att tre av fyra företagare upplever oro över sin situation. Bakgrunden till oron sägs vara svårigheter att hitta rätt kompetens, tidsbrist och företagets ekonomi. Den sistnämnda förklaringen hade kanske kunnat minska om bankernas attityd till småföretagare förändrades. Många entreprenörer vittnar om det svårigheter som finns med att få ett företagslån beviljat av banken. När banken säger nej är det istället många företagare som väljer att ta privatlån eller låna av vänner och familj. Enligt undersökningen som Visma gjorde förra året hade åtta av tio av de 965 tillfrågade företagen tvingats ordna finansiering med privata lån för uppstarten av sitt företag. Detta är såklart problematiskt och något som gör att färre väljer att starta egna företag. Att låna privat kan dessutom äventyra privatekonomin och att låna av vänner kan påverka ens relationer negativt.

Daniel Wiberg på Företagarna tror att svårigheterna för småföretagare att få lån av banken beror på bankernas affärsmodeller. Dessa affärsmodeller är inriktade på lån till privata hushåll snarare än på lån till småföretagare. Banklån till exempelvis hus och bostadsrätter innebär en lägre risk för banken vilket gör att man föredrar denna typ av utlåning. Utlåning till företag ses istället som ett större risktagande som man vill minimera genom att ställa höga krav.

Företagslån hos toborrow när banken säger nej

Ny arena för företagslån

Bankernas ovilja att bevilja företagslån till nystartade företag och småföretag har öppnat upp möjligheter för nya aktörer. En helt ny arena för företagslån kan beskådas där låneinstitut och finansbolag så som FRODA, Ferratum Business och Monetise blivit välkända namn. Dessa aktörer har identifierat de faktorer som storbankerna saknar. Resultatet har blivit digitala företagslån med stor flexibilitet. Det finns nu oändliga möjligheter för småföretagare att ordna snabb finansiering utan att behöva riskera vare sig privatekonomi eller personliga relationer. De flesta företagslån som erbjuds av de nya aktörerna på marknaden har dessutom inte några krav på säkerhet. Detta om man bortser från personlig borgen som är obligatorisk i de flesta fall. Även kraven som ställs på dessa företagslån utan säkerhet är mer rimliga i jämförelse med de krav som bankerna ställer. En del finansbolag erbjuder därtill företagslån utan UC till de företagare som inte vill att den privata kreditvärdigheten ska påverkas.

Marknaden för företagslån blir mer och mer lik den privata lånemarknaden. Det har bland annat kommit upp låneförmedlare som enbart fokuserar på jämförelser av lån till företag. Även Lendo som fram till nyligen enbart gjorde jämförelser av privatlån har nu adderat en avdelning för företagslån. Det finns även mer alternativa former av företagsfinansiering så som den toborrow erbjuder. Hos toborrow kopplas företagare med likviditetsbehov ihop med privata investerare som söker avkastning. Möjligheterna att få låna till sitt nystartade företag är numera stora om man bara vågar rikta blickarna utanför storbankerna och dess relativt fyrkantiga produkter.