Sveriges bästa försäkringsbolag

Varje år görs en mätning över vilka försäkringsbolag i landet som har branschens nöjdaste kunder. Det är Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som gör mätningen, precis som vid undersökningen av bankerna och resultatet visar på intressanta siffror.

De två absolut bästa bolagen med nöjdast kunder är Handelsbanken och Länsförsäkringar. Det innebär att Länsförsäkringar nu har tagit hem både priset som bästa bank och som bästa försäkringsbolag. Det stärker nog moralen i bolaget extremt. Däremot får bolag som SPP fundera över hur de hanterar sina kunder. Livförsäkringsbolaget har tagit sistaplatsen i mätningen för just livförsäkringar.

Branschen i stort har tagit bra kliv framåt när det gäller kvalitetsindexet. Försäkringsbranscehn som helhet har stigit från 62 till 70 under de senaste sex åren. Livförsäkringsbolagen går riktigt bra just nu och är tillbaka på toppnivåer. Dina försäkringar och Länsförsäkringar är de två bolag som får bäst kritik när de egna kunderna är tillfrågade om sak- och bilförsäkringar. Dessutom kommer en intressant uppgift från undersökningen om att människor som skrivit kotrakt med en agent är mycket nöjdare än de som skrivit kontrakt med bolagen direkt.