Sveriges pensionssystem rankas fyra

Analysfirman Mercers årliga rankning av pensionssystemet för olika länder visar att Sverige numera är på fjärde plats.

Det som ”fäller” Sverige är att Sverige blir allt äldre och att det blir då svårare att finansiera pensionssystemet, vilket betyder att Sverige måste höja pensionsåldern för att komma högre upp på listan i framtiden.

En annan del är att en mer gynnsam privat pensionssparande också skulle bidra till en högra plats på listan. Exempelvis så skulle olika typer av skattelättnader bidra till att Sveriges pensionssystem skulle stiga i grad.

Ett privatpensionssparande är det bästa sättet för att säkra sin pension. Nyckeln är att börja i tid och investera klokt och hela tiden omvärdera sina investeringsmöjligheter. Detta är något man inte behöver göra mer än en eller två gånger per år. Förutom när tiderna, blir sämre, som nu, och då är det bra att vara ute i tid och säkre sina pengar i exempelvis räntefonder för att sedan investera pengarna på nytt när börserna vänder uppåt.