Swedbank höjer boräntorna efter besked från FI

I fredags höjde Swedbank boräntorna på bred front som ett svar på Finansinspektionens besked om höjda riskvikter på bolån, dock var banken ensam om att höja räntorna.

Finansinspektionen, FI, meddelade i torsdags att en höjning av riskvikter på bolån är befogat, från dagens 15 procent till 25 procent. FI anser att en höjning är motiverat med tanke på hushållens höga skuldsättning, som kan utgöra en risk för ”den finansiella stabilitet” i det långa loppet. Enligt FI lever bankerna upp till dagens krav men att man oroar sig för bankernas beroende av den finansiella marknaden och vad för konsekvenser det kan få.

Att höja riskvikterna på bolånen innebär högre kapitalkrav när bankerna ska låna ut pengar, vilket i sin tur leder till högre kostnader. En bank som tog steget direkt var Swedbank som under fredagen höjde alla sina boräntor med 0,25 procentenheter. Det innebär att Swedbnks tremånaderslån ligger i dag på 3,14 procent och ett bolån över två år 3,31 procent. Swedbank var dock ensam om att höja boräntorna eftersom inga av de andra bankerna följde efter.

Aktuella boräntor hos Swedbank

Löptid Ränta
3 mån 3,14 %
1 år 3,14 %
2 år 3,31 %
5 år 3,99 %
10 år 4,58 %

Fler boräntor >