Sysselsättningen ökar rekordstort

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med 107 000 personer under 2011, vilket är den största sysselsättningsökning som Arbetskraftsundersökningen har visat. Arbetslösheten förväntas därmed minska från 8,4 procent år 2010 till 7,5 procent år 2011.

Även under 2012 ökar sysselsättningen med 61 000 personer, vilket gör att arbetslösheten förväntas krympa till 6,7 procent 2012. Detta innebär att 335 000 personer kommer att vara öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2012. Men trots att arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt är utmaningarna stora för Arbetsförmedlingen. Ungefär 225 000 arbetssökande har svårt att finna jobb även i bra tider, en grupp som har ökat kraftigt de senaste åren på grund av fler arbetssökande som är utrikes födda och allt fler som har överförts från Försäkringskassan.

– Den snabba förbättringen på arbetsmarknaden gör att det trots allt finns stora möjligheter att få ett jobb. Arbetsförmedlingen fokuserar på att stödja dem som står längst från arbetsmarknaden. Men vi står också inför en växande arbetskraftsbrist. Var fjärde arbetsgivare som vi intervjuade uppgav att de haft problem med att hitta arbetskraft det senaste halvåret. Vi måste vara flexibla och anpassa insatserna efter de behov våra kunder har, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med närmare 12 500 privata arbetsgivare, samt verksamheter i samtliga kommuner och landsting. Det är framförallt de privata företagen som menar att det kommande året utvecklas positivt och bäst går det för företag som säljer tjänster till andra företag. Datakonsulter är inne i en god utveckling, liksom bemanningsbranschen, transportnäringen, industrin, byggnadsverksamheten, hotell- och restaurangbranschen. Även handeln, som har haft en svacka, förväntas gå bättre.

Enligt prognosen började sysselsättningen efter den finansiella krisen stiga vid slutet av 2009. Sedan dess har antalet sysselsatta ökat med drygt 150 000 personer, vilket betyder att sysselsättningstappet vid den finansiella krisen 2008 hade återhämtats vid slutet av 2010. Men eftersom den aktiva befolkningen har ökat, är andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen i åldern 16-64 år lägre än det var före krisen. Trots att indikatorer visar en något lugnare sysselsättningsökning för arbetsmarknaden framöver, förväntas ändå ökningen bli rekordstor under 2011.

 

Om du precis har fått nytt jobb glöm inte att anmäla dig till a-kassan.