Ta del av dollarns uppgång

Dollarn har ett lågt värde just nu, historiskt sett så kommer den att öka i värd. Men hur gör du för att ta del av denna uppgång?

Dollarn har ett svagt värde just nu vilket gör att en uppgång är att vänta framöver. Under året så förväntas den Svenska kronan att tappa i värde, vilket bidrar till att dollarn då får en lite skjuts jämfört med den Svenska kronan. Men det är troligt att dollarn även ökar i värde på grund av andra faktorer.

Det finns flera sätt som du kan dra nytta av att dollarn ökar i värde. Exempelvis så kan du investera i råvaror, som ofta är starkt förknippade med valutaförändringar. Men var försiktig det gäller att ha kolla på vila råvaror som påverkas av valutorna och på vilket sätt. Ett annat sätt är att placera mina pengar i Amerikanska penningmarknadsfonder, som är starkt förknippade med den amerikanska dollarn.

Ytterligare alternativ finns som att skapa en dollarkonto hos exempelvis Avanza. Detta kan du göra om du har tillgång till handel med amerikanska aktier. Eller att investera i ett dollarcertifikat, likt råvarucertifikat, som är direkt kopplad till dollarkursen.

Många alternativ finns det. Så klart kan du även investera i utländska fonder, men de påverkas då också av många andra faktorer så då får du ingen direkt koppling till dollarkursen.