Tobinskatten aktuell igen

Nu har flera nya EU-länder anslutit kring frågan om tobinskatten och just nu har totalt 11 länder enats vilket innebär att arbetat kan på börjas inom kort.

Tidigare rapporterade vi om att det endast fem EU-länder hade visat intresse för en nya transaktionsskatten. Och eftersom det krävs minst nio länder, i enlighet med EU-fördraget, innan ett djupare politiskt samarbetet kan påbörjas så såg det ut som att tobinskatten skulle skjutas upp till en obestämd framtid.

Dock kan vi redan nu rapportera om att Frankrike och Tyskland har lyckats att få med sig ännu fler EU-länder kring denna fråga och att man i dagsläget har elva länder som är intresserade av att införa denna skatt. Lägg därmed till att Finland har uppvisat ett visst intresse för en sådan union men har på grund av den inhemska politiska splittringen inte kunnat ansluta sig än.

Det länder som just nu har anmält sitt intresse, förutom Tyskland och Frankrike, är krisländerna Grekland, Spanien och Portugal men även Belgien, Estland, Slovenien och Österrike.