Trygghetsplan – ny fondtjänst från Skandia

I den nya tjänsten Trygghetsplan placeras pensionsspararnas fonder automatiskt om inför och under utbetalningen av pensionen.

Syftet med Skandias nya tjänst Trygghetsplan är att anpassa risknivån så att utbetalningarna av pensionen ska bli så jämna som möjligt. Samtidigt vill man inte sänka risknivån för tidigt eller för mycket. Därför placeras sparandet om automatiskt och anpassas individuellt. Bland annat baserat på hur många år pensionen ska betalas ut. Det innebär att en sparare som har lång tid med utbetalningar kan få en högre andel riskexponering som gradvis trappas ner.

Tjänsten Trygghetsplan kostar ingenting och kan väljas av alla Skandias kunder 350 000 som pensionssparar i fondförsäkring. En kund som väljer tjänsten kan styra sina fondval tills Trygghetsplan aktiveras och kapitalet placeras om i aktie- och räntetillgångar. Detta sker normalt fem år innan pensioneringen.