Vad är Gig-ekonomi?

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att man stöter på begreppet Gig-ekonomi i olika sammanhang. Kanske har du också snubblat över begreppet utan att riktigt förstå dess innebörd. Många kanske skulle förknippa gig-ekonomi med privatekonomi men faktum är att begreppet mer hör hemma i arbetslivet. Dock påverkar ju arbetslivet vår privatekonomi i allra högsta grad varför vi tycker det är relevant att förklara vad gig-ekonomi faktiskt betyder här på Allt om Spara. Man kan säga att den arbetsmarknad som nu råder är en gig-ekonomi. Detta då det blir allt mer vanligt för människor att haka på tillfälliga gig istället för att välja en fast anställning. Detta möjliggörs av en digitaliserad värld och drivkraften bakom fenomenet är inte sällan frihet.

Svunnen är den tid då en fast anställning på en och samma arbetsplats under flera decennium ansågs som åtråvärt. För dagens ungdomar är det istället frihet och flexibilitet som är det viktiga när man väljer hur och var man ska arbeta. Med digitalisering, globalisering och omvärldsförändringar förändras också förhållandena på arbetsmarknaden vilket yttrar sig i den nya gig-ekonomin. Men den förändring vi sett fram till nu spås bara vara början av en arbetsmarknad som de flesta kommer bli tvugna att vänja sig vid.

Frilansande och egenföretagande vanligt

vi förklarar gig-ekonomi Hur fungerar då gig-ekonomin egentligen i praktiken? Den främsta skillnaden mot hur arbetsmarknaden tidigare såg ut är att fler nu väljer att jobba på frilansbasis. Som frilansare ökar friheten och man kan utan svårigheter hoppa på olika jobbtillfällen med kort mellanrum. Företag så som Frilans Finans och Unify möjliggör självfakturering där frilansaren slipper administrationen med att skapa ett eget företag. Istället betalar man en mindre avgift mot att egenanställningsföretaget upprättar faktura, betalar in skatter och avgifter samt betalar ut dina pengar. Som frilansare riskerar man inte att bryta kontrakt eller dras med långa uppsägningstider när man är redo för nästa utmaning. Istället är man en naturlig del av gig-ekonomin genom att hoppa på olika gig som känns intressanta för stunden. Med detta följer också en frihet och en känsla av att allt är möjligt. Därtill öppnar gig-ekonomin upp för möjligheterna att arbeta på flera ställen samtidigt. Man sätter helt enkelt sitt egna schema.

För den som dras till flexibiliteten som gig-ekonomin erbjuder finns det även möjlighet att jobba som egenföretagare. Personer med enskild firma eller aktiebolag kan enkelt arbeta som konsult i de branscher där behov av arbetskraft och kompetens finns. I Sverige är dessutom andelen startups stor och för dessa nystartade företag passar det bra med en "giggare" som kanske enbart används under själva uppstartsfasen när behovet är extra stort.

Ferratums företagslån

Digitaliseringen en stor orsak

Den nya gig-ekonomin passar såklart som handen i handsken med den digitalisering som skett i världen. Företag blir mindre och mindre beroende av att ha fast personal på plats. Istället sker mycket online vilket också gör att arbetsuppgifterna inte är platsbundna på samma sätt. Istället kan arbetsuppgifterna utföras av någon som arbetar på distans eller hemifrån. Likaså finns det möjligheter för människor att bosätta sig utomlands men ändå kunna arbeta kvar på företag i Sverige. Detta förutsätter såklart att arbetsuppgifterna kan utföras digitalt via dator eller mobil vilket numera är mer regel än undantag.

För företagen som betalar ut lön och arvode finns det också fördelar med gig-ekonomin. Dels blir det enklare att få in personal utifrån rådande behov. Men det blir också mindre arbetsamt att dra ned på personal vid eventuella sparbehov. Det är också av denna anledning som allt fler företag väljer projektanställningar och vikariat framför fasta anställningar. Inte sällan arbetar man med ett bemanningsföretag som matchar personer med specifika uppgifter som behövs göras för stunden. Utmaningen som ligger framför arbetsgivare är att våga ta in tillfällig personal även på nyckelfunktionerna. Något som kanske inte alltid görs helt utan oro. Men sannolikheten att den person som har bäst kompetens för uppgiften kanske inte är intresserad av en fast anställning är stor. Något som arbetsgivare kommer att behöva vänja sig vid.