Överbryggningslån

Överbryggningslån Ett överbryggningslån är inget lån man tecknar för en längre tid utan är ett lån som används i en så kallad mellanperiod mellan två lån.  Detta lånet är till för att möjliggöra ett husköp innan du sålt din tidigare bostad. Det händer ganska ofta att datum för försäljning och påskrivning för det nya boendet inte inträffar samtidigt. Vid ett sådant tillfälle är överbryggningslånet till stor hjälp.

Vilka krav finns på mig som låntagare?

Kraven som ställs är högst beroende på vem som utfärdar själva lånet för din överbryggning. Olika banker och institut har givetvis olika förutsättningar. Generellt finns det några krav som ofta återkommer när det blir tal om ett överbryggningslån. Normalt gäller att det måste finnas ett kontrakt skrivet för såväl den bostad du skall sälja som den du skall köpa. Överbryggningslånet gäller också ofta en kortare tid, normalt runt sex månader. Som låntagare måste du ha råd med dubbla boendekostnader under tiden som du har lånet tecknat. Ett överbryggningslån kan läggas upp med eller utan säkerhet beroende på vilken situation din ekonomi befinner sig i, det här bestämmer du tillsammans med banken.

Jämför bolån med Lånekoll

Behöver jag göra någonting innan jag kan få ett överbryggningslån?

Det finns faktiskt ett par saker som behöver vara lösta innan du får möjligheten att teckna ett överbryggningslån. Detta utöver de förhandskrav som ställs på dig som låntagare. Normalt gäller att du måste ha skrivit på ett köpekontrakt eller ett överlåtelsekontrakt för både bostaden som köps och den som säljs. Försäljningen måste också ske professionellt. Det ska ha hanterats av en mäklare och inte privat.