PTK – Privattjänstemannakartellen

PTK är en förkortning som står för Privattjänstemannakartellen och bildades så tidigt som 1973. Det här gjordes för att man insåg att förenade krafter skulle ge en bättre förhandlingsstyrka och därmed stärka avtalen för de anslutna förbund som tog del av PTK-områdets möjligheter. PTK är en organisation som idag består av 23 olika förbund som gått samman för att just möjliggöra stark förhandlingsförmåga för medlemmarna. Grunden för verksamheten ligger i kollektivavtalen som arbetas fram. PTK själva beskriver sig som en förhandlings- och samverkansorganisation som arbetar för förhandlingar, utbildning och information.

PTK representerar ITP

PTK ses ofta skrivet tillsammans med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Det här är för att det är just det kollektivavtalet som PTK representerar och skapar trygghet genom. PTK arbetar för de tjänstemän som är anställda i det privata näringslivet. Meningen med PTK är att du skall få ett betydligt enklare förhållningssätt till pensionen. Den går idag att påverka mycket själv. De hjälper dig att få fram förmånliga avtal och hjälpa dig till rätta val för att få ut så mycket som möjligt av din pension den dag du slutar arbeta. Valen görs helt ut efter varje medlems privata situation, just för att det skall bli så bra och förmånligt som möjligt. Alla som täcks av ITP tjänstepension har exempelvis möjlighet till gratis rådgivning på webben genom PTK. Det här är tänkt att ge en samlad bild på ett tydligt och enkelt sätt för medlemmarna.