Så sänker du din boränta

För att få den lägsta möjliga boräntan gäller det helt enkelt att prata med banken innan man tecknar lånet eller omförhandlar. För då en diskussion med banken om vad du kan göra och vad banken kan göra för dig. Det gäller inte att sitta och hålla tillbaka för att försöka trumfa banken. Det bästa är en öppen dialog och med korten på bordet.

De boräntor som bankerna ofta skyltar med i annonser är ofta endast en listningsräntor, som du kan påverka. I viss mån kan banken tänka sig att sänka din ränta om du redan har flera andra produkter, som fonder eller liknande, hos banken. Men vill du få ned räntan ytterligare så krävs det större uppoffringar.

Det gäller att göra uppoffringar

När bankerna upprättar boräntor så räknar de på hur mycket det kommer att kosta och vad för intäkter det kommer att generera på sikt. Det innebär att banken gör en uppoffring och tar en större risk om de sänker boräntan för just dig. Därmed gäller det att också göra uppoffringar för att båda parter kan känna att de får ut något.

Detta kan du göra för att sänka din boränta

* Samla familjens ekonomi hos banken
* Upprätta sparkonto eller fonddepå och gör upp en plan för ditt sparande
* Avtala om att amortera mer frekvent och med större belopp
* Pensionsspara hos banken

Vem som helst kan förhandla med banken och sänka sin boränta

När man förhandlar krävs som sagt ingen färdighet eller skicklighet i hur man prutar. Det gäller helt enkelt att lyssna på vad banken har att säga och funder a påvad du kan göra för att banken också ska känna att de får ut något.

Vet man förutsättningar innan man förhandlar med banken kan man själv göra en snabb sammanställning hemma om vad ni kan göra och vad ni är villiga att göra. Men framförallt hur mycket ni behöver sänka boräntan för att det ska vara värt det för er del och vad händer banken går med på att sänka räntan med 0,5 procent. Räkna inte kortsiktigt utan tänk långsiktigt eftersom bolånet är inget man betalar av inom de kommande åren.

Här hittar du aktuella boräntor från flera av de stora bankerna >