Välj rätt fond för ditt sparande

Allt Om Fonder I Sverige är det idag vedertaget att fonder är ett bra alternativ om man vill få ut lite extra avkastning på sina sparpengar. Att välja rätt fond kan vara knepigt och vi hjälper dig att reda ut hur du bör tänka beroende på din situation.

I grund och botten handlar det om hur stor risk du kan tänka dig att ta och vad för avkastning du förväntar dig, två faktorer som ofta går hand i hand. Sen gäller det också att fundera över hur mycket tid du har på att administrera dina fonder och se över innehavet.

En grundsten, när man letar efter passande fonder, är att först titta på vad för förvaltningsavgifter som tillkommer med fonden. Även om avkastningen är relativt god så kan avgifterna äta upp stora delar av vinsten om man har otur. Detta gäller framförallt för dig som sparar under en längre tid där en avgift på 1-2 procent kan bli väldigt kostsamt i längden. Vilket ofta är fallet för dig som småsparare.

Så undviker du de sämre fonderna

Morningstar betygsätter fonderna och det är en bra fingervisning att gå efter. Om en fond har låga betyg så bör man kanske undvika just denna fond.

Hitta rätt marknad

Vissa fonder, exempelvis aktiefonder, har en given inriktning och gör då investeringar i en given bransch eller i ett land. Här är det då bra att vara lite insatt och hitta rätt bransch eller land att satsa på.

För den insatte

Den som är villig att lägga ned mycket tid och möda kan ta en större risk. Då gäller det att hitta rätt förvaltare samt vara villig att byta förvaltare relativt ofta eftersom en uppgång ofta sker periodvis hos de flesta fonder.

Låga kostnader för dig som inte har mycket tid över

Om du vet med dig att du inte kommer att ha mycket tid över för att se över dina fonder är indexfonder ett bra alternativ. Där tillkommer avgifter på 0-0,3 procent och dessa försöker då följa utvecklingen på en given börs, vilket är lite lättare att hålla reda på. Och om du befarar en nedgång så kan du helt enkelt sälja av och gardera sig mot nedgången.

Den försiktige

Räntefonder är det bästa alternativet för dig som inte är villig att ta någon större risk men som ändå vill ha en högre avkastning än vad ditt sparkonto hos din bank ger. Räntefonder gör inga större svängningar och påverkas inte lika mycket av en nedgång på börsen.

Ta hjälp av Aktieinvest

Om du fortfarande är osäker på hur du spara i fonder och hur du skapar en bra portfölj så kan du ta hjälp av Aktieinvest, som har färdiga sparpaket.

Aktieinvest