Statslåneränta – vad är det?

Statslåneräntan Statslåneräntan (SLR) benämns ibland som den riskfria räntan och är det genomsnittliga värdet av statsobligationer med en löptid på minst 5 år. Det finns olika sätt att beräkna statslåneräntan och dessa används till olika ändamål. Riksgälden och skatteverket har olika sätt för att beräkna statslåneräntan. Skatteverket räknar fram en statslåneränta med ett genomsnitt över ett år. Riksgälden däremot har två olika sätt att beräkna statslåneräntan ett viktat medelvärde över ett år och ett löpande genomsnittligt värde.

Statslåneräntan ligger på en hyfsat låg nivå i skrivandets stund. Just nu är reporäntan också låg men på väg uppåt. Och det är troligt att statslåneräntan kommer att hänga med när reporäntan stiger. På så vis kommer det resultera i en höjd skattesats för sparformer som kapitalförsäkringar och investeringssparkonto.

Genomsnittlig statslåneränta

Skatteverket räknar fram statslåneräntan med ett genomsnitt över året. Den genomsnittliga statslåneräntan används för att beräkna skattesatsen för pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och investeringssparkonto. När man använder statslåneräntan för att beräkna skatten för olika sparformer eller andra finansiella produkter använder man den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år.

Räntesater för den genomsnittliga statslåneräntan >
Viktad statslåneränta

RiksgäldenEn genomsnittlig viktad statslåneränta fastställs årligen av Riksgälden. Den tas fram och beräknas per den 30:e november.

Riksgälden har också en löpande beräkning av statslåneräntan. Den löpande statslåneräntan gäller en vecka i taget och är ett genomsnitt av statslåneräntan under veckan. Denna räntesats räknas fram varje torsdag och kommer att gäller från och med fredagen, dagen efter, fram till torsdagen veckan därpå.

Statslåneräntan beräknas av Riksgälden med ett genomsnitt över året och viktas med storleken av obligationslånen under året. Det betyder att större obligationslån påverkar statslåneräntan mer än mindre lån. Före 2004 beräknades endast antal lån in i den genomsnittliga värdet, men numer sker en viktning istället och det ger en tydligare och mer exakt bild av verkligheten.

Vad används Riksgäldens statslåneränta till?

Statslåneräntan som räknas fram av Riksgälden används för många olika typer beräkningar. Denna statslåneränta används för olika typer av förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare och som måste deklareras. Men även för olika typer av skatteberäkningar som exempelvis skatt på pensionsmedel och inkomst från fåmansbolag. Periodiseringsfonder använder också Riksgäldens statslåneränta för att räkna fram räntebeläggning av periodiseringsfonder.

Riksgäldens statslåneränta används bland annat till att beräkna bilförmånsvärdet men också för att beräkna förmånsvärdet för räntefria lån till anställda fast med ett tillägg på en procent.Statslåneräntan kan också användas för olika privaträttsliga avtal, så det är viktigt att du är insatt i ärendet innan ni eller du ingår i ett avtal.