Tillfällig föräldrapenning

vård av barn Som förälder vet du att barn blir sjuka bra mycket mer än vad vuxna blir. Därför kan det vara bra att känna till om vad som egentligen gäller för dig som förälder när det väl inträffar. Många kanske undrar vad det här har med privatekonomi att göra, men det är av allra högsta grad viktigt för människor att känna till om vad som gäller eftersom en längre tids sjukdom för barnet kan betyda rejäla inkomstbortfall för föräldrarna. Försäkringskassan erbjuder föräldrar den tillfälliga föräldrapenningen för att kompensera för det inkomstbortfall som uppstår när du behöver vara hemma för vård av barn. Eller som det också är känt som, VAB. Till skillnad från när du som förälder själv är hemma på grund av sjukdom finns inga karensdagar då man är hemma för vård av barn (VAB).

Hur fungerar tillfällig föräldrapenning (vård av barn)?

Alla kan få tillfällig föräldrapenning som har barn som är under 12 år. Det finns regler som reglerar annorlunda för barn som är yngre än 8 månader. Pengarna fås när du måste avstå arbete för att vara hemma för vård av barn. Det kan gälla sjukdom eller funktionsnersättning. Pengarna betalas även ut om du måste deltaga på kurser eller annat som anordnas av en sjukvårdshuvudman.  Du/ni kan ta ut högst 120 dagar per barn och år. En tillfällig föräldrapenning kan tas ut på deltider, det vill säga per dag, halvdag, tre fjärdedels, en fjärdedels eller en åttondels dag. Ni kan således dela på dagen och ta några timmarna var. Använd er gärna av Försäkringskassans vab-kalender för att få en översikt över hur många dagar ni tagit ut och hur ni har fördelat dem.

Kan vem som helst få ut tillfällig föräldrapenning?

Alla som är föräldrar till barn under 12 år har alltså möjlighet att plocka ut tillfällig föräldrapenning. Den kan också betalas ut i andra sammanhang. Exempelvis är det möjligt att ta del av pengarna om du är en person som bor tillsammans med en av föräldrarna. Är du fosterförälder, eller som det numera kallas, familjehemsförälder, har du också rätt att ta del av tillfällig föräldrapenning. Är du del i en familj som planerar att adoptera ett barn och tar emot det i detta syfte eller om du har rättslig vårdnad över annans barn är tillfällig föräldrapenning också möjlig att plocka ut. Det skall också påtalas att det är möjligt att lämna över vård av barn till annan person. De får då istället ersättning för utebliven lön. Om det anmäls till försäkringskassan så kan alltså någon annan vara hemma i ditt ställe om du inte vill/kan just den dagen.

Hur gör man för att få tillfällig föräldrapenning?

Anmälan till försäkringskassan ska ske samma dag som barnet blir sjukt och du stannar hemma från jobbet.
Detta kan du göra på 4 sätt:

  1. Via telefon till Försäkringskassans självbetjäning 020-524 524.
  2. Via ”Mina sidor” på Försäkringskassans hemsida.
  3. Via Försäkringskassans App
  4. Via sms. Skriva VAB följt av ditt eget samt barnets personnummer till 71020

När barnet är friskt och du återvänt till jobbet ska du återigen gå in och begära ersättning för de dagar du varit hemma.
En begäran som inkommer innan den 15:e en månad betalas ut den 25:e samma månad. Inkommer den efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Vab-ersättningen ligger på lite mindre än 80% av din inkomst (det finns dock en maxgräns).
Från den 8:e sjukdagen måste du ha läkarintyg för att få ut ersättning.