Vad är en bank?

Vad är en bank Vi har väl alla någon sorts relation till en bank. Om inte direkt via sparkonton, lån eller andra tjänster, så indirekt genom att vi är medborgare i ett samhälle som äger en bank. Det är nämligen vi tillsammans som äger Sveriges centralbank Riksbanken.

Men vad är egentligen en bank? En vanlig förklaring som man stöter på är att en bank sysslar med inlåning och utlåning av pengar samt transaktioner och överföring av pengar. En bank har dock även möjligheten att tillhandahålla en rad andra finansiella tjänster som handel med värdepapper, utgivning av kort och mycket mer. Bankerna har en speciell relation med Riksbanken och har tillstånd och möjlighet att göra uttag och insättningar från centralbanken. Man kan därmed säga att Riksbanken är bankernas bank.

Ett speciellt tillstånd krävs för att ett företag ska få kallas sig för bank

För att ett företag ska få kalla sig för en bank måste de ha ett speciellt tillstånd från Finansinspektionen. Det handlar om ett så kallat bankoktroj och när detta tillskansats hamnar banken under Finansinspektionens tillsyn. Att bankerna hamnar under Finansinspektionen tillsyn innebär också att bankernas sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Denna insättningsgaranti ger dig i dagsläget upp till €100 000 tillbaka om du har sparade pengar hos banken och den skulle gå i konkurs.

Exempel på svenska banker

SEB
Nordea
Handelsbanken
Swedbank
ICA Banken
IKANO Banken
Marginalen Bank

Olika bankformer

Det finns olika typer av banker. Den vanligaste formen i dag är affärsbanker, med bolagsformen bankaktiebolag, och bedrivs med huvudsyftet att gå med vinst och skapa en så god avkastning som möjligt till sina aktieägare, på gott och ont. Det finns även andra bankformer som föreningsbank, sparbank och medlemsbank, som har speciella regler och förordningar.

En sparbank är inte vinstdrivande i sig utan ska främja sparande. I dag har många av sparbankerna omvandlats till affärsbanker eller gått samman med andra banker. Därmed så kan en bank benämnas som en sparbank men det är bara till namnet och faller då därmed inte under Sparbankslagen bara för det.

Föreningsbanker, andelsbanker, jordbrukskassan samt medlemsbanker har alla liknande upplägg och drivs som en ekonomisk förening där sparandet i banken ska främja medlemmarnas ändamål eller ett specifikt ändamål.

Värt att nämna är också att större delen av alla sparbanker samt även föreningsbanker, andelsbanker, jordbrukskassan gick tidigare samman till Föreningssparbanken som numera heter Swedbank som tillhör en av de fyra storbankerna i Sverige.

Företag som ej ska förväxlas med en bank

Det finns mängder med företag som antingen erbjuder inlåning eller utlåning eller kanske till och med både och. Men det betyder inte att det behöver vara en bank utan är ett företag som har fått tillstånd att bedriva en finansiell verksamhet. Det finns flera olika former av sådana verksamheter med speciella lagar och regler som exempelvis inlåningsföretag och kreditmarknadsbolag.

Inlåningsföretag

Ett inlåningsföretag bedriver, precis som namnet antyder, en inlåningsverksamhet. Ett inlåningsföretag få endast ta emot totalt 50 000 kronor av en enskild person, dessa pengar kan dock vara utspridde över olika konton hos banken. Det viktigaste att veta när det gäller inlåningsföretag är att dessa inte faller under Finansinspektionens tillsyn och därmed inte heller omfattas av den statliga insättningsgarantin. Fördelen är att företagen kan erbjuda en hög ränta, då de förvaltar dina sparade pengar, men då de inte omfattas av insättningsgarantin är det också ett risktagande från din sida att låta banken göra så.

Exempel på inlåningsföretag
4spar
Viaspar

Kreditmarknadsbolag

Ett kreditmarknadsbolag har tillåtelse att bedriva både inlåning och utlåning av pengar. Bolagen omfattas av den statliga insättningsgarantin och faller under Finansinspektionens tillsyn, precis som en ”vanlig” bank. Det maximala beloppet du kan spara hos ett kreditmarknadsbolag är taket för garantin, i skrivande stund 100 000 euro.

Exempel på kreditmarknadsbolag
SveaDirekt (Svea Ekonomi)
SevenDay
HoistSpar (Hoist Kredit AB)