Deklaration – hur fungerar det?

Alla svenskar som någon gång har arbetat vet också att varje år kommer det en gul blankett med färdigifyllda värden i rutor som måste godkännas av individen själv. Det är det här som i dagligt tal kallas för en förenklad självdeklaration eller inkomstdeklaration. Eftersom alla som arbetar skall betala skatt på inkomst så måste också Skatteverket har rätt uppgifter om varje individs inkomst. Detta för att kunna beskatta dem rätt. För en del gäller att man betalat för mycket skatt och för en del gäller att man betalat för lite skatt. Inkomstdeklarationen kommer en gång om året och syftar till föregående års inkomster. Det innebär att den deklaration som kommer under 2010 avser inkomståret 2009 och så vidare. Till inkomst räknas både inkomst av tjänst, inkomst av kapital och inkomst av pension.

Förtryckt blankett för aktuellt skatteår

Som privatperson och arbetare får du i början av april din inkomstdeklaration utskickad till din folkbokföringsadress. Eftersom blanketten nu för tiden till stora delar redan är ifylld så tar inte kontrollen speciellt lång tid att genomföra. Tidigare fick var man själv gå igenom alla uppgifter och fylla ifrån grunden. Så är då inte fallet längre efter att det förenklade självdeklarationen infördes. I den utskickade deklarationen får du en preliminär skatteuträkning. Den grundar sig i de uppgifter som finns i din förtrycka deklaration och är alltså de uppgifter som Skatteverket har på dig från det aktuella inkomståret. Dessutom är det också bifogat ett inbetalningskort som skall användas av de personer som fått en deklaration som visar på att de betalat för lite skatt än vad de borde.

Deklarera på Internet

Idag är det möjligt att använda sig av förenklade metoder för att lämna in sin deklaration. Det absolut smidigaste är att använda sig av Internet där du genom bankID kan identifiera dig, göra ändringar direkt på Internet och dessutom skicka iväg blanketten med ett knapptryck. Sista inlämningsdag infaller den andra maj så tillvida att inte den andre maj är en lördag eller söndag, då gäller inlämning närmast påfallade vardag vilket således blir måndagen efter.

Skatteverkets fyra hållpunkter

När du deklarerar påvisar Skatteverket fyra punkter som du skall gå igenom. Först och främst skall du kontrollera att dina uppgifter stämmer med de uppgifter du själv har fått av din arbetsgivare och din bank om du har några kapitalvinster. Du får alltid kontrollbesked om du arbetar eller har värdepapper på banken. Om något av de värden som är ifyllda inte stämmer måste du göra ändringarna själv. Om du har egna avdrag du skall göra då du exempelvis reser långt till arbetet, har personalförmåner eller har bostad på annan ort så är det viktigt att du lägger till dessa uppgifter innan du godkänner deklarationen. När allt är genomgånget och anses klart så skickar du in deklarationen till Skatteverket. Glöm inte att skriva under eftersom det är det viktigaste av alltihop.

Utbetalning av skattepengar

Om du har deklarerat redan via Internet samt anmält konto för inbetalning av skatt så kommer du få dina pengar utbetalda redan innan midsommar. De som inte gjort det här får pengarna senast förste september. Alla privatpersoner i Sverige har ett eget skattekonto. Det är här som Skatteverket lägger alla uppgifter som hör till just ditt personnummer. Tack vare det här systemet kan Skatteverket hålla reda på alla Sveriges invånare och deras skatteinbetalningar.

Sedan 2017 är det möjligt för dig som deklarerar via nätet utan ändringar och har digital brevlåda, att få skatteåterbäringen redan efter påsk.

Deklarationsguide 2018

Deklarationsguide 2014