Lösöre och aktsamhetskrav

Lösöre är en juridisk term för att förklara en person eller familjs lösa egendom. En lös egendom är egentligen precis vad det låter som, den egendom som inte sitter fast i någonting. Ett hus kan inte ses som lösöre medan en tv eller båt gör det. Försäkringsbolagen använder lösöre för att ange hur mycket försäkringen täcker av hushållet. Baserat på lösöret tas självrisken fram. Ju mer lösöre en person har och ju mer han vill att försäkringen skall täcka, desto högre kommer premien, alternativt självrisken att bli. Det är inte helt svårt att förstå att det som de flesta strävar efter att nå är ett så högt lösöre som möjligt samtidigt som premien hålls nere på lägsta möjliga nivå.

SevenDay

Aktsamhetskrav

Försäkringsbolagen är mycket måna om sina avtal och skulle det vara så att en person inte hållt sig till de regler och sanktioner som finns skrivna i avtalet, kommer det bli mycket svårt att få ut några pengar när olyckan väl är framme. Om du exempelvis dragit elen själv i ett hus eller kanske kaklat om badrummet på eget bevåg lär du inte få ut några pengar på hemförsäkringen om vattenskadan är framme. Försäkringsbolaget kommer pröva ditt fall och visar det sig att du inte gjort som det står i avtalen kommer du inte få några pengar. Var alltid påläst om vad som gäller för respektive försäkringsbolag. Det är inte speciellt kul att tro att man gör rätt och att det sedan visar sig att du gjort helt fel när det är försent.