Reporäntan höjs till 1,75 procent

Reporäntan höjs till 1,75 procent Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent, vilket var ett väntat beslut. Enligt Riksbanken är tillväxttakten i den svenska ekonomin god och arbetsmarknaden fortsätter att bli bättre.

Bilden av ekonomin är i stort sett samma som i februari. Svensk ekonomi fortsätter att växa och export, samt inhemsk efterfrågan, utvecklas. Investeringar ökar, arbetsmarknadsläget förbättras och tillväxten i omvärlden är hög, enligt Riksbanken. Stark utveckling i Asien och oro i de oljeproducerande länderna gör att priser på energi och råvaror stiger.

I dag är den underliggande inflationen låg i Sverige, men förväntas att stiga i samma takt med att konjunkturläget stärks och löneökningstakten ökar. Samtidigt har stigande bostadsräntor gjort att KPI-inflationen är hög, något som förväntas vara övergående, tror Riksbanken.

I ett pressmeddelande skriver Riksbanken: ”För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande framöver har Riksbankens direktion beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Prognosen för reporäntan lämnas oförändrad.”

Anledningen till att Reporäntebanan inte justeras upp är på grund av att den höga KPI inflationen inte har gjort större avtryck när det gäller inflationsförväntningar hos aktörer och i lönebildningen. Prognosen är en styrränta på 2,5 procent vid början av 2012 och 3,2 procent ett år senare.