Räntefonder

Räntefonder är förknippat med ett säkert sparande och när börsen faller är det många som vänder sig till just räntefonder för att säkra sina pengar samtidigt som man får en, visserligen låg, avkastning på pengarna. Ett säkert sparande till en låg avkastning helt enkelt. När man väljer bland olika räntefonder är det då av yttersta vikt att undersöka vad för avgifter som tillkommer.

Passar
Räntefonder passar under svåra ekonomiska tider då börserna faller kraftigt men det är också ett bra alternativ om man vill minska risken i sin portfölj och om man vill ha en del av sina pengar i ett säkert sparande. Ger oftast en högre avkastning än sparande i ett sparkonto.

Risk
Att spara i räntefonder ger en låg avkastning men risken är också väldigt låg.

Olika typer av räntefonder

Räntefonder kan se ut lite olika och innehålla olika typer av ”säkra” investeringar. Penningmarknads-, likviditets- och obligationsfonder ingår under samlingsnamnet räntefonder och alla dessa tre är alla olika typer av räntebärande värdepapper.

Räntefonder är indelade i två olika grupper, långa och korta. Penningmarknadsfonder och Likviditetsfonder är två exempel på korta räntefonder. Det innebär att fonden då köper och säljer räntebärande värdpapper med en genomsnittlig löptid på mindre än ett år. De långa räntefonderna, också kallat obligationsfonder, investerar då i statsobligationer och räntebärande papper med en genomsnittlig löptid som överstiger ett år.

Risk och avkastningen

Som sagt är risken väldigt låg med räntefonder. Räntefonder med en kortare löptid har en lägre risk och då också en lägre avkastning än obligationsfonder som har en löptid under en längre period. Så med obligationsfonder så ökar dina chanser till en högre avkastning men till en liten större risk, ofta marginell.

Avgifterna kan äta upp ditt sparande

Avkastningen hos räntefonderna lämnar oftast mycket att önska. Oftast rör det sig om några få procent vilket också gör att fondavgiften blir avgörande i många fall. Det finns räntefonder med en fondavgift på uppåt en procent vilket är en stor nackdel för dig som sparare, eftersom avgiften då kommer att äta upp en relativt stor del av din avkastning. Därför är det av yttersta vikt att du väljer en räntefond med en så låg fondavgift som möjligt, men samtidigt så får man kolla in vad för avkastning de olika räntefonderna ger.