Accept Försäkringar

Accept Försäkringar

Accept Försäkringar är ett av de främsta försäkringsbolagen i Sverige när det kommer till inkomstförsäkringar. Det handlar alltså om försäkringar som kompletterar den ersättning du får från a-kassan om du blir av med ditt arbete. Med andra ord behöver den ekonomiska smällen inte bli så stor om du utöver ditt medlemskap i a-kassan även har en inkomstförsäkring från Accept Försäkringar. Detta försäkringsbolag arbetar med internetbaserade försäkringslösningar. Detta gör att du sköter allt som har med dina försäkringar helt digitalt via Accept Försäkringars hemsida. Med anledning av detta kan försäkringsbolaget hålla nere premierna då driftkostnaderna inte blir så stora. Trots detta tummar man inte på sin service eller sin snabba utbetalning av ersättning. Utöver de kända inkomstförsäkringarna erbjuder Accept Försäkringar även reseförsäkringar som erbjuds via olika resebyråer. Dessa försäkringar kan vara ett bra komplement till den vanliga hemförsäkringen. Utöver detta så har även piloter möjlighet att försäkra sina medicinska certifikat hos Accept Försäkringar.

Detta försäkringsbolag var faktiskt först i Sverige om att erbjuda de numera kända inkomstförsäkringarna. Bolaget grundades 1998 och man är en pionjär i branschen. Numera är det många fackförbund i Sverige som inkluderar Accepts inkomstförsäkringar i de medlemskap som medlemmar kan teckna. Trots att du har en inkomstförsäkring via facket finns det dock möjlighet att förlänga denna direkt via Accept Försäkringar. På så sätt får du ett bättre skydd som ger ersättning under en längre tid. Accept Försäkringar står under Finansinspektionens tillsyn och följer de regler som finns. Därtill är bolaget väldigt kapitalstarkt och man har en policy som innebär att man inte delar ut rörliga ersättningar eller bonusar inom företaget.

Såhär fungerar en inkomstförsäkring

Det finns stora fördelar med att teckna en inkomstförsäkring för den som har möjlighet att göra detta. Med enbart ersättning från a-kassan så kan du som mest få ut 25 025kr före skatt (2019-05-13). Dessutom sjunker din ersättning efter 100 dagar. Är du van vid en viss inkomst så kan det slå dig hårt om du förlorar jobbet. Utgifterna varje månad är ju dom samma oavsett om du förlorar jobbet eller inte. Vill du vara bättre rustad för en sådan situation kan du alltså skaffa dig en inkomstförsäkring från Accept Försäkringar. Denna inkomstförsäkring kommer ta över där a-kassan slutar och du kan på så sätt få ut samma månatliga summa som du är van vid. Därtill väljer du själv hur länge du vill försäkra lönen. Du kan välja mellan 120 och 300 dagar beroende på vad som bäst passar dig.

En inkomstförsäkring går att teckna oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Dock finns det vissa krav du måste uppfylla. Det handlar bland annat om att du måste ha en tillsvidareanställning samt omfattas av LAS. Därtill måste du vara medlem i a-kassan samt vara yngre än 55 år. Slutligen måste du vara bosatt i Sverige för att kunna teckna en inkomstförsäkring hos Accept Försäkringar.

Försäkringsutbud hos Accept Försäkringar

Det finns flera olika inkomstförsäkringar hos Accept Försäkringar. Bland annat finns det försäkringar som du kan teckna privat men det finns även försäkringslösningar för både företag och fackförbund. På Accept Försäkringars hemsida kan du både beräkna pris på premier samt se hur stor ersättning du skulle få med en inkomstförsäkring. I Accept Försäkringars utbud finns det även andra typer av försäkringar så som reseförsäkring och Loss of Licens försäkring. Därtill erbjuder man en specifik försäkring som hjälper dig om du skulle hamna i en uppsägningstvist vilket kan vara en stor trygghet. Nedan får du information om de olika försäkringarna och vill du läsa mer om någon specifik försäkring så finns det kompletterande information på Accepts hemsida.

Inkomstförsäkring för anställda

Är du anställd så har du möjlighet att teckna Accepts inkomstförsäkring för anställda. Du har dock enbart möjlighet att teckna denna försäkring om du haft en tillsvidareanställning i minst 12 månader i rad. Denna inkomstförsäkring passar dig som tjänar mer än 25 000kr i månaden och vill förbättra skyddet vid arbetslöshet. Försäkringen kan tecknas på olika sätt beroende på hur lång period du vill ha ersättning. I nuläget kan du välja en ersättningsperiod om 120 dagar eller 300 dagar. Med Accept Försäkringars inkomstförsäkring för anställda får du ersättning för den del av lönen som a-kassan inte täcker. Detta innebär att du kan få ut 80% av din lön under 200n dagar. Du får sedan 70% av din lön resterande 100 dagar.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Det finns även en specifik inkomstförsäkring för dig som driver eget bolag. Även denna inkomstförsäkring kompletterar den ersättning du skulle få av a-kassan. Försäkringen går bra att teckna oavsett vad det är för typ av bolag du bedriver och även du som är VD på ett externt företag har möjlighet att teckna denna försäkring. Försäkringen lämpar sig för dig som tar ut över 25 000kr i lön varje månad. Se bara till att du uppfyller kraven innan du försöker teckna försäkringen. Med Accept inkomstförsäkring för egenföretagare får du upp till 80% av den lön du tidigare fick.

Akademikernas inkomstförsäkring

Är du akademiker kanske du redan har en inkomstförsäkring via ditt fackförbund. Denna försäkring lämnar då ersättning för lönen mellan 20 900kr och 25 000kr. Däremot har akademiker ofta en betydligt högre lön än 25 000kr. Med anledning av detta kan det vara ett lämpligt alternativ att även teckna en privat inkomstförsäkring. Genom att göra så har du möjlighet att få upp till 80% av den lön du tidigare tjänat genom ditt arbete. Det finns bra alternativ att välja mellan oavsett om du är en anställd akademiker eller en akademiker som bedriver din egen verksamhet.

Uppsägningstvistförsäkring

Utöver de populära inkomstförsäkringarna erbjuder Accept Försäkringar även en uppsägningstvistförsäkring. Denna försäkring ger dig ett bra skydd om du skulle bli uppsagd från ditt arbete på felaktiga grunder. Med försäkringen får du hjälp med förhandlingen samt ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Notera dock att Accepts uppsägningstvistförsäkring inte gäller om den eventuella tvisten berör lönefrågor. Däremot gäller den vid arbetstvister dom exempelvis kan handla om omplacering, uppsägning och varsel. Utöver de kostnader som försäkringen ersättning så får du även tre timmars gratis rådgivning. Försäkringen är kopplad till en självrisk som innebär 20% av kostnaden för rättshjälpen.

Loss of license försäkring

Är du pilot, pilotstuderande eller flygledare så kan Accepts loss of license försäkring passa dig. Detta är en certifikatförlustförsäkring som kan tecknas både på individnivå samt som gruppförsäkring. Försäkringen ger dig ersättning om du skulle bli av med ditt certifikat. Premien för försäkringen varierar och ökar i takt med att försäkringstagaren blir äldre. I snitt ökar premien 8-12% för varje år. Du kan teckna Accepts loss of license försäkring om du inte fyllt 50 år samt uppfyller resterande krav som försäkringsbolaget har.

Reseförsäkring

Slutligen säljer Accept Försäkringar även reseförsäkringar via utvalda resebyråer. Försäkringarna kan bokas i samband med att du beställer din resa och det finns olika försäkringslösningar att välja mellan. Accepts reseförsäkringar fungerar som ett bra komplement till det skydd du har i din hemförsäkring. Bland de resebyråer Accept Försäkringar samarbetar med återfinns Elitresor.se, Allinc, Traveldesign samt Flightsearch.se. Du hittar fullständiga villkor för försäkringarna hos respektive resebyrå. För att få ersättning från Accept reseförsäkring gäller det att du kan uppvisa relevanta avbokningsintyg, läkarintyg eller polisanmälan.

Sök ersättning hos Accept Försäkringar

Har du redan en försäkring hos Accept Försäkringar så finner du all information om denna i inloggat läge på Accepts hemsida. Du loggar enkelt in genom ditt mobila BankID. Sedan kan du enkelt och smidigt anmäla eventuella förändringar i försäkringen eller hämta värdekoder till jobbarsökartjänster. Har du drabbats av ofrivillig arbetslöshet så kan du ansöka om ersättning direkt på försäkringsbolagets hemsida. Detta genom att göra en skadeanmälan via de blanketter som återfinns på hemsidan. Blanketterna laddas först ner så att du kan fylla i dessa. Därefter skickar du in skadeanmälan via antingen email eller brev.

Vill du komma i kontakt med Accept Försäkringar så har kundtjänsten öppet måndag till torsdag mellan 10:00 och 16:00. Under fredagar har man istället öppet mellan 10:00 och 15:00. Notera dock att försäkringsbolaget har lunchstängt dagligen mellan 12:00 och 13:00. Du når Accepts kundtjänst på info@accept.se. Vill du ringa in till bolaget så är det numret 08-629 24 90 som gäller. Du kan även skicka brev till Accept Försäkringar och då är adressen: Accept, Box 2068, 174 02 Sundbyberg.