Accept inkomstförsäkring

Accept är ett försäkringsbolag som har verksamhet via internetbaserade lösningar. Företaget har en mer känd försäkring som kallas för inkomstförsäkringen. Den finns till utfall att du skulle förlora din inkomst genom att bli av med arbetet. I det här fallet spelar det ingen roll vilken A-kassa du har utan du har rätt till 300 dagars ersättning från inkomstförsäkringen. Försäkringen är alltså ett komplement till A-kassan och ersätter den inte.

För att du skall kunna ta del av inkomstförsäkringen måste du uppfylla vissa krav som presenteras nedan. Du måste först och främst vara tillsvidareanställd och omfattas av LAS, samt bosatt i Sverige och vara medlem i A-kassan. Då får inte heller ha fyllt 55 år.

I bästa fall får du ut 80 procent av en månadslön på 18 700 kronor, med andra ord 14 960 kronor. Inkomstförsäkringen fortsätter där A-kassan slutar och ger dig hela lönen under en viss tidsperiod.

Teckna försäkring hos Accept