Klassificering och grundskydd

Sverige som land har valt att klassificera sitt försäkringssystem efter två grundbegrepp nämligen liv- och sakförsäkringar. Det här har valt att göra för att det skall bli enklare för bolagen och kunderna att veta vad deras försäkringar innebär.

Livförsäkring

En livförsäkring innebär ett skydd för människors välmående och hälsa. Det innebär alltså att försäkringen är framtagen för att skydda personer och inte saker. I den här klassen finns exempelvis pensions- efterlevnads- och sjukförsäkringar.

Sakförsäkring

Sakförsäkringar innebär, till skillnad från livförsäkringar, att försäkringen täcker saker och inte hälsa. Saker och ting kan gå sönder i olyckor titt som tätt. Det kan röra sig om en ren olyckshändelse där någon häller mjölk över tv:n eller en brand i bostaden. Hemförsäkringar och trafikförsäkringar är typer av försäkringar som klassas som sakförsäkringar. Något som kan tyckas vara lite konstigt är att olycksfallsförsäkringar räknas som sakförsäkringar i det svenska systemet men så är faktiskt fallet.

Det svenska grundskyddet

Alla svenskar täcks av ett så kallat grundskydd. Alla som arbetar betalar skatt till staten varav en viss del av skatten används för att erbjuda grundskyddet. Det innebär att exempelvis alla människor har rätt till sjukhusvistelser och ålderspension. Det finns även en sjukförsäkring som tecknas av arbetsgivare. Det innebär att människor som inte kunnat vara på sitt arbete under en längre tid har rätt till ersättning.