4 av 10 pensionssparar inte

En färsk undersökning från Nordea visar att drygt 4 av 10 svenskar inte sparar regelbundet till sin pension. Många har dock dåligt samvete över att inte ha koll på sitt sparande.
-Det är mycket oroande, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Undersökningen, som är gjord bland svenskar i åldrarna 18-65 år, visar på att varannan person anser sig sakna överblick över sin pension. Pensionssystemet kan upplevas som krångligt och många har dåligt samvete över att inte ha koll, eller tiden att sätta sig in i, sitt pensionssparande. Hela 39% av de tillfrågade uppger att de aldrig hinner med detta. För en del ligger pensionen så långt fram i tiden att det lätt skjuts åt sidan.

Kvinnorna oroar sig mest

En fjärdedel av de tillfrågade oroar sig över sitt sparande och undersökningen visar att det är fler kvinnor än män som har dåligt samvete över situationen.
– Det faktum att vi inte har full koll på vår framtida pension ger oss dåligt samvete. Det gör i sin tur att vi går omkring och tänker på vår pension titt som tätt. Det blir en ond cirkel som det är svårt att ta sig ur, menar Ingela Gabrielsson.
Kvinnor tjänar dessutom ofta mindre än män och tenderar att spara mer till barn och andra ändamål. Ingela anser att det vore bra om vi kvinnor tänkte på att spara lite mer till oss själva och inte bara till alla andra. I genomsnitt sparar vi 2141 kronor per månad, männen sparar nästan det dubbla.

Viktigt att läsa på

Ingela Gabrielsson anser att det överlag är för mycket tro och tvivel.
Alla kan kan ta reda på mer om sin pension och agera om det behövs.
Hon tillägger dessutom att pensionen kan hamna på en så låg nivå som 60% av lönen om man inte kompletterar med ett eget sparande under arbetslivet. Det kan resultera i en svår ekonomisk situation och det kan bli svårt att leva det upplevelserika liv man drömt om.

Läs mer om pension och pensionsförvaltare på alltomspara.se

 

Källa: Nordea