Allt fler som går i pension

Antalet personer som lämnar arbetsmarknaden är rekordhögt under 2011, detta innebär att det är fler som lämnar sitt arbete för att gå pension än antalet personer som börjar ett jobb.

Att det är fler som går i pension än antalet som börjar ett jobb gör av vi i Sverige riskerar att få arbetskraftsbrist redan inom tre år.

Enligt en undersökning från Sifo och AMS så kommer hela 30 procent av dagens arbetsamma befolkning att gå i pension 2015. Idag brottas vi med arbetslöshet, men 2015 kommer vi istället ha en kraftig brist på arbetskraft.

En lösning till detta kan vara att åldergränsen för pensionen ska höjas från dagens 65 till 67 och att man maximalt får jobba till man är 70 år, en åtgärd som regeringen vill genomföra.

Det är inte allt. Det finns ett stort utanförskap bland de utrikes födda i Sverige där många står utanför arbetsmarknaden, hela 13,3 procent, trots att de i många fall har en gedigen utbildning. Dessa måste Sverige ta till vara på och AMS måste arbeta mer aktivt för att slussa in dessa i samhället och i arbetslivet enligt Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Vi har tidigare rapporterat om att pensionssystemet som vi har i dag riskerar att försvagas kraftigt eftersom vi har en stor generation som kommer att gå i pension i och med 40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden. Det gör att pensionssystemet urholkas och fler kommer att få en sämre pension. Vilket gör att pensionsålderns måste högas och mer därtill. För att stävja en ekonomisk kollaps.

Ett privat pensionssparande är alltid bra att ha vid sidan av om du vet med dig om att din pension kommer att bli relativt låg. Egentligen handlar det om att börja i tid och om du har 20-30 år kvar till pensionen så börja spara redan nu!

källa: va.se