Användandet av RUT ökar

Under det första halvåret i år har användandet av rut ökat med hela 22 procent, jämfört med året innan. En förklaring kan vara den nya fakturametoden som infördes 2009 och som förenklar processen när man gör avdrag.

Under 2009 införde man en nytt sätt att göra avdrag på, den så kallade fakturamodellen. Det innebär att man kan göra avdraget direkt på fakturan där man får 50 procents rabatt på arbetskostnaden. Enkelt och smart, men det finns en baksida.

Den nya modellen har dock blivit ett problem eftersom många inte specificerar tillräckligt noga på fakturorna vad avdraget för arbete gäller samt att vissa är allt för generösa. Det menar i alla fall Skatteverket i en rapport till regeringen. Därmed så vill Skatteverket att dessa kostnader måste redovisas mer i detalj på fakturorna.

När allt fler använder rut innebär det också större kostnader för Skatteverket som under detta halvår betalat ut cirka 600 miljoner kronor mer för rut och rot jämfört med 2011. Den totala kostnaden för båda dessa skattereduktioner ligger på 7,8 miljarder kronor.