Att skapa en fondportfölj

Att ta fram en lönsam fondportfölj är ett pussel som ofta kräver mycket eftertanke och noga planering. Speciellt om man har som mål att gå bättre än index.

Att köpa indexfonder, fonder som följer index, är inte alltid en dum idé. Men har man högre ambitioner än så för sitt sparande, så får man göra en extra ansträngning.

Analyser och läsa om olika fonder än nyckeln till en lyckad portfölj. En portfölj är, i all enkelhet, en samling av utvalda fonder, eller andra investeringar, där risken och avkastningen räknas samman.

För en lyckad portfölj, med hög avkastning, ska fonderna väljas med omsorg och helst inte vara besläktade med varandra. Det vill säga att fonderna ska påverkas olika beroende på svängningar i marknaden. Då gäller det att läsa och analysera fonderna man är intresserad av.

Det som också är viktigt är att hitta fonder där fondförvaltaren är engagerad. Många fonder där delägare även förvaltar fonden är de som oftast ger bäst avkastning, på kort sikt. Fonder hos stora banker lyckas ofta inte med detta. Men det är ändå ett lotteri. Utvecklingen är svårt att förutspå och de fonder som kan verka bra på förhand, kan ha en negativ utveckling trots allt.