Avdrag för rot och rut kvittas mot skatteskulder

Skatteverket meddelar att rot- och rutavdrag kommer att kvittas mot skatteskulder eller återkrav i rot- och rutsystemet.

Systemet införs den 30 oktober och går alltså ut på att man inte ska gynnas av utbetalningar av rot- och rutavdrag om man har stora skatteskulder. Detta är en utökning av kvittningssystemet som infördes 2010, då pengarna automatiskt går till Kronofogden om personen i fråga har skulder där.

– Nu utökas det systemet till att även omfatta andra skatteskulder, säger Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i ett pressmeddelande.