Boindex faller

Boindex är nu nere på 110,3 jämfört med kvartalet innan då Boindex låg på 127,9. Om index skulle sjunka under 100 så är det troligt att priset på hus är på väg nedåt.

När man mäter boindex utgår man ifrån utvecklingen av inkomster kontra prisutvecklingen och räntor för den svenska bostadsmarknaden.

Swedbank har gjort en undersökning av boindex för småhus. Resultatet visar att Boindex är på väg neråt, vilket är en oroande utveckling. Snart är index nära 100 och går den under detta värde är det troligt att priserna på småhus sjunker. Undersökningen gäller hela landet och alla kommuner.

Marginalen vid husköp är nere på en nivå runt 10 procent. Så låg marginal har inte de svenska köparna haft sen den ekonomiska krisen hösten 2008. Och med ökande boendekostnader och boräntor, som väntas framöver, ser det ut som att utvecklingen forsätter åt samma håll.

Det har varit tal om en bostadsbubbla och detta kan vara ett tecken att det är på gång snart. Var redo genom att ha ett starkt buffertsparande, det är aldrig försent att börja.