Bostadspriser stiger enligt prognos

Priserna på bostadsrätter och småhus kommer att stiga i storstadsområdena under första kvartalet, enligt SBAB Banks Boprisprognos.

Prognosen baseras på en enkät som har skickats ut till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Mäklarna tror att det blir en kraftigt ökad efterfrågan på bostadsrätter och småhus under första kvartalet. 25 procent av mäklarna räknar med att priserna ökar på bostadsrätter och motsvarande andel som tror på ökade priser för småhus är 9 procent.

Enligt SBAB Banks Borisprognos ökar priserna med 2-3 procent från fjärde till första kvartalet. Största ökningen tros bli i Stor-Stockholm och lägsta ökningen väntas bli i Stor-Malmö. I Stor-Malmö förväntas priserna på småhus dessutom bli oförändrade, medan de i de andra storstadsområdena tros öka med 1 procent.

— Osäkerheten i mäklarnas prisprognos har minskat men är fortfarande större än normalt. Det är inte konstigt med tanke på att det är svårt att bedöma hur de finansiella problemen i euroområdet kan komma att påverka den svenska konjunkturen och Riksbankens agerande, säger Tomas Pousette chefsekonom på SBAB Bank i ett pressmeddelande.