Dags att betala rot- och rutarbete

Vi har tidigare nämnt att rot- och rutavdrag ska förändras vid årsskiftet. För att de nuvarande reglerna ska gälla behöver du betala arbetet innan årsskiftet, men arbetet behöver inte vara färdigt förrän i januari 2016.

Om du nyligen har köpt rot- eller rutarbete, tänk på att betala arbetet innan årsskiftet för att kunna nyttja 2015 års regler. Skulle du betala arbetet efter årsskiftet gäller inte de gamla reglerna oavsett när fakturan är daterad. Arbetet behöver också ha slutförts senast 31 januari 2016 och samma datum är också det senaste som utföraren måste ha ansökt om utbetalning hos Skatteverket.

Enligt de nya reglerna kommer rotavdraget nästa år att sänkas från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdraget kommer att fortsätta vara 50 procent men taket sänks till 25 000 kronor per person och år för personer under 65 år.