Färre människor är skuldsatta i Sverige

Trots att ränteläget i Sverige är fortsatt lågt vilket stimulerar folk att låna pengar så är färre svenskar skuldsatta än på länge. Detta visar Kronofogdens årsredovisning från 2018. Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få som förra året. Vid årskiftet 2018/2019 hade knappt 414 000 svenskar en skuld hos Kronofogden och under året som gått fick 10 800 individer skuldsanering. Detta är en bidragande faktor till att skuldsättningen minskar och detta för tredje året i rad. Trots detta drev Kronofogden in mer pengar än någonsin till statskassan. Inte mindre än 11,9 miljarder svenska kronor drevs in av myndigheten. Dessa pengar kommer väl till pass då dom bland annat går till Kronofogdens fortsatta arbete. Därtill används de indrivna pengarna för att både finansiera den offentliga sektorn samt för att hjälpa brottsoffer.

Varje år släpps en årsredovisning från Kronofogden där man kan kan finna både resultat och statistik för myndighetens verksamhet. För den som är intresserad finns årsredovisningen att ladda ner från Kronfogdens hemsida. I den kan man bland annat läsa att den totala skulden till myndigheten ökar trots att antalet skuldsatta blir färre. Den sammanlagda skulden hos Kronfogden var förra året 81,5 miljarder kronor. En svindlande summa och främst handlar ökningen om skulder till enskilda individer och företag. Skulderna till staten är fortsatt stabila och nästintill oförändrade.

Möjlighet till skuldsanering

Färre skuldsatta hos KronofogdenFör den som är skuldsatt i Sverige idag finns det möjlighet att ansöka om en så kallad skuldsanering. En skuldsanering innebär att den sökande under några år betalar av en andel av den totala skulden. Resterande skulder slipper den sökande betala vilket innebär att denna individ efter avslutat skuldsanering är skuldfri. En skuldsanering är dock allt annat än en dans på rosor och det krävs mycket av personen som får en sådan. Den person som ansöker om och blir godkänd för skuldsanering får ett förslag och ett slutligt beslut från Kronofogden. I detta förslag ingår en betalningsplan som innebär att personen får leva under upp till fem år får leva på existensminimum. Kronfogden väljer dock att kalla det för förbehållsbelopp.

I samband med att skuldsaneringen inleds görs en löneutmätning för att räkna ut den summa du tillåts att behålla. I det så kallade förbehållsbeloppet ingår boendekostnad och ett normalbelopp. Normalbeloppet ska täcka vanliga levnadsomkostnader och varierar beroende på den sökandes livssituation. För 2019 är normalbeloppet för en ensamstående vuxen 4923kr. När det gäller sammanlevande sambor eller makar är beloppet 8133kr. För barn under 6år är beloppet 2612kr och för barn som är 7år och äldre är beloppet 3007kr. Är du i behov av en skuldsanering så kan du använda dig av Kronofogdens digitala tjänst eller fylla i en blankett som du skriver ut från hemsidan.

Skuldsättning - en ond spiral

Skuldfinansiering hos SveaDirekt Den tendens som kan skönjas i den årliga redovisningen från Kronofogden är att skulderna växer för de som redan har det svårt att betala. Detta genom att räntan för skulderna hela tiden tickar på. Med andra ord blir det en ond spiral som är svår att ta sig ur om man en gång levt med skulder. I dessa fall kan skuldsanering vara det ända alternativet för att ta sig ur situationen. För den som inte är redo att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden finns det andra alternativ. Bland annat erbjuder SveaDirekt en så kallad skuldfinansiering för den som befinner sig i en skuldfälla. Denna skuldfinansiering går ut på att SveaDirekt hjälper dig att samla befintliga krediter och skulder i ett enda lån. Därtill hjälper kreditinstitutet dig med att kontakta fordringsägare samt lösa ut de gamla skulderna. På så sätt har du chans att ta tillbaka kontrollen över din privatekonomi.

SveaDirekts skuldhjälp är enbart tillgänglig för privatpersoner och för att få hjälp behöver du ha en fast inkomst. Vidare måste du vara mellan 20-70 år samt ha en taxerad inkomst på minst 180 000kr per år. Du ansöker om skuldfinansiering genom att besöka Svea Ekonomis hemsida där du kan ladda ner ett formulär som du får fylla i och sedan skicka in till kreditinstitutet.