Folksams uppmaning om att stänga spargapet

Folksam är ett svenskt bolag som främst förknippas med försäkringar. Detta är inte helt utan anledning då Folksam faktiskt är ett av Sveriges ledande försäkringsbolag. Men vad färre kanske vet om är att Folksam även erbjuder möjligheter för långsiktigt sparande. Mer än en miljon svenskar sparar redan till sin pension hos detta kundägda bolag. Sparandet sker i kapitalförsäkringar bestående av fonder som du antingen väljer själv eller som du låter en förvaltare plocka ut. Nyligen gjorde Folksam tillsammans med Kantar Sifo en undersökning för att för att få reda på hur attityderna ser ut när det kommer till långsiktigt sparande i landet. Detta bland annat för att se om beteenden skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Förhoppningen med resultatet är att sprida kunskap, öka jämställdheten i samhället samt få fler människor att spara långsiktigt.

Några av de insikter som framkom under undersökningen ger en sammanfattande bild över hur sparandet bland människor i Sverige ser ut. Bland annat handlar det om att kvinnor är mer oroade över möjligheten att kunna hantera oförutsedda ekonomiska händelser. Detta både vad det gäller kort och lång sikt. Även oron inför hur den ekonomiska situationen skulle se ut vid pension var stor bland kvinnor. För de kvinnor som ingick i studien uppgav hälften av dessa att den oron fanns.

En önskan om att spara mer

Spargap Folksam Bland de kvinnor som intervjuades av Kantar Sifo på uppdrag av Folksam uppgav även varannan att hon önskade att hon kunde spara mer pengar. Däremot fanns inte möjligheten till detta. Vidare visade undersökningen att män i regel har större marginaler vilket i sin tur gör att män har möjlighet att spara mer. I genomsnitt visade det sig att män kan lägga 1500kr mer än kvinnor i månatligt sparande. Detta under förutsättning att de drog ned på andra kostnader som egentligen inte var nödvändiga.

Glädjande nog framkom det att både män och kvinnor sparar i genomsnitt lika stor del av sin lön. Det handlar om 10% av lönen vilket också är ett vanligt riktmärke när det gäller buffertsparande. Även om själva andelen av lönen som gick till sparande var lika så innebar det ändå att män kan spara mer. Detta då det är vanligare att män jobbar heltid, tjänar mer samt tar ut mindre föräldraledighet. Med andra ord har de flesta män i genomsnitt kunnat sparat betydligt högre summor än kvinnor under 30-40 år. Detta gör att det finns ett spargap som Folksam nu vill bidra till att stänga.

Strategier för att stänga spargapet

På grund av gamla strukturer som fortfarande lever kvar har det alltså skapats ett spargap. Kvinnor hamnar efter i sparandet på grund av att män får mer betalt. Barnafödande, deltidstjänster, mer föräldraledighet och vabb bidrar till lägre inkomst och sämre sparmöjligheter för kvinnor. Därtill ser det fortfarande ut så att det är mer vanligt att män har yrken som ger högre lön. Samma struktur bidrar alltså till att kvinnor i regel får en sämre pension. Hos Folksam vet man att en förändring tar tid men genom att öka medvetenheten om de skillnader som finns tar man nu upp kampen mot att stänga spargapet.

I denna kamp har man bland annat tagit fram strategier som ska kunna bidra till att öka jämställdheten när det gäller sparande och pension. Det handlar exempelvis om att par ska öka jämställdheten inom familjen. Detta genom att fördela ansvaret över familj och barn så rättvist det går. Denna insats kommer snabbt kunna påverka både inkomst och pension. Folksam uppmanar även partners att starta ett så kallat kompensationssparande. Detta innebär att den partner som har en högre inkomst sparar åt den partner som tar större del av föräldraledigheten och vabbar mer. På så sätt kan man inom familjen få en mer jämställd situation både på lång- och kort sikt.