Äldre företagare önskar gå ned i tid

En ny undersökning visar att nära 40% av Sveriges företagare över 65 år önskar gå ned i tid eller sluta arbeta helt. Men de saknar ekonomiska möjligheter till att göra verklighet av sina drömmar.

Det finns idag ca. 74 000 företagare över 65 år i Sverige. Det är en ökning med 57% de senaste tio åren och en analys av undersökningen visar att ökningen inte enbart är frivillig utan att det saknas ett bra pensionssparande. 15% av de tillfrågade hade velat sluta arbeta helt om möjlighet fanns och ytterligare 23% hade velat gå ned i tid.

Vår analys visar att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Orsaker bakom låg pension

Orsakerna till de låga pensionerna varierar. Som egen företagare är man själv ansvarig för en del av sin pension och måste se till att sätta undan till ålderns höst. En del företagare använder sina besparingar till att täcka upp under de tider som företaget går dåligt och andra räknar med att kunna finansiera sin pension genom att sälja företaget då det är dags. Det är viktigt att inte ha räknat med ett alltför högt pris och ha företaget som enda pensionsförsäkring.

Ny teknik förändrar snabbt förutsättningarna i många branscher och det är nästan omöjligt att förutse värdet av sin verksamhet 20-30 år framåt i tiden. Därför är det viktigt att ha ett låst sparande för den framtida pensionen, avslutar Johan Kreicbergs.

Källa: Swedbank

Råd från Swedbank och Sparbankerna

TA UT LÖN
En lön upp till 42 000 kronor ger ökad avsättning till pensionen. Tänk även på att sjuk- och arbetslöshetskassa grundas på inkomsten.

SKAFFA EGET SPARANDE
Majoriteten av anställda får tjänstepension, den kan göra stor skillnad på levnadsstandarden när du ska gå i pension. Som egen företagare måste du själv ta ansvar för att spara undan till pensionen.

RÄKNA INTE ENBART MED FÖRETAGET
Det är omöjligt att förutspå vad ett företag kan vara värt den dagen du går i pension. Många räknar med att kunna leva på förtjänsten av en försäljning av företaget. Lägg inte alla ägg i en korg utan komplettera din plan med ett sparande

LÅS EN DEL AV SPARANDET
Även om det är bra att ha sparkapital tillgängligt i verksamheten så finns det en risk för att kontot är tomt den dagen det är dags att gå i pension. Se till att ha en del av pensionssparandet låst.

 

Lär dig mer om pensionssparande och olika pensionsförvaltare här på alltomspara.se.