Fortsatt tillväxt för hushållens lån

Lånen fortsätter att öka för de svenska hushållen och nya färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att den årliga lånetakten ökade från 5,1 procent i mars till 5,2 procent i april.

Statistiken från SCB visar att tillväxttakten för bolånen, som står för 81 procent av svenskarnas totala lån, samtiigt ökade från 5,4 i mars till 5,6 i april. I april så var svenskarna totala bolån 2941 miljarder kronor.

Anledningen till att svenskarnas lån fortsätter att öka kan bland annat bero på att svenskarna blir allt rikare samtidigt som boräntorna är fortsatt låga. Och med tanke på att reporäntan troligtvis kommer att sänkas i juli så kommer boräntorna troligtvis att fortsätta att vara låga under året.