Inflationstakten påverkar reporäntan

Igår kunde vi rapportera om att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter, till 1,5 procent. En bidragande faktor till detta beslut är en ökad inflationstakt. Under 2011 förväntas inflationen nu öka med 2,5 procent, jämfört med den tidigare förväntade inflationsökningen på 2,2 procent. Det ger Riksbanken ytterligare argument för att höja reporäntan.

Trots att inflationstakten nu är högre än tidigare var ändå en höjning av reporäntan väntad. Främst beror det på att Sveriges ekonomi är stark och förväntas vara det i framtiden också. Men en ökad inflationstakt är det troligt att Riksbanken kommer att höja reporäntan mer än vad analytikerna har räknat med för 2011.

Elpriset drar upp inflationstakten

Elpriset har under februari månad leget i snitt på 54 öre, det är 8 öre lägre än januari månad. Men köldknäppen som drog in över Sverige de senaste dagarna har oroat många. Men trots köldknäppen har elpriset legat på en jämn nivå kring 58 öre. Det är fortfarande ett högt elpris, för att vara den här tiden av året, ett normalt elpris skulle vara 10 öre lägre.

Det är inte bara elpriset som har drivit upp inflationstakten utan det är flera andra faktorer. De höga priserna på livsmedel och andra råvaror, som exempelvis bensin, har även bidrag. Tillsammans med de höga elpriset så har inflationen ökat mer än förväntat.

Hur påverkar det dig?

Med en höjd reporäntan, och fler höjningar under året, kommer även din bolåneränta och andra räntor att öka. Om du redan har en åtstramad ekonomi är det ingen dum idé att redan nu göra dig beredd för de kommande räntehöjningarna.