Intresset för ruttjänster ökar

Enligt Skatteverket är intresset för rot och rut fortfarande stort. Under första halvåret 2013 ökade köpen av ruttjänster med 14 procent jämfört med samma period förra året. Nu kommer Skatteverket ha hårdare kontroller på köparna av rot- och ruttjänster.

Totalt betalade staten ut 8,1 miljarder kronor ut i skattereduktion för rot- och rutarbeten, vilket är cirka 300 miljoner mer än förra året. Även att utbetalningen för rutavdragen ökade mest, så är det rotavdraget som står för störst del av skattereduktionen, nämligen 6,9 miljarder kronor.

Rotavdraget ligger på en stabil nivå jämfört med förra året, men den höga summan beror på att fler använder rot än rut och att rotarbeten är dyrare. Rotarbeten inkluderar reparation och underhåll, samt ombyggnad och tillbyggnad. Med rutarbete menar hushållsarbete, trädgårdsarbete och barnpassning. Skattereduktionen är 50 procent på arbetskostnaden med ett maxbelopp upp till 50 000 kronor per person och år.

Nu kommer Skatteverket att lägga mer vikt vid att även kontrollera köparna från att tidigare lagt störst fokus på att kontrollera företagen som utför arbetena.

– Som köpare är det viktigt att spara kvitto eller faktura och se till att det tydligt framgår hur stor arbetskostnaden respektive materialkostnaden är, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Som köpare kan man bli återbetalningsskyldig om man inte uppfyller villkoren för att få rot- och rutavdrag.