Investeringsskyddet kan komma att förstärkas

Snart kan ett nytt EU-förslag klubbas igenom för att skydda småsparare. Det gäller det nuvarande investeringsskyddet, som idag är på 250 000 kronor, ska upp till en nivå i paritet med insättningsgarantin.

Insättningsgarantin är idag på 100 000 euro och det är nu på tapeten att på EU-nivå höja dagens Investeringsskydd. Spanien har idag redan lagstadgat om att investeringsskyddet ska ligga på 100 000 euro och nu vill EU att detta ska gälla för alla länder inom EU.

Investeringsskyddet skyddar spararna när banken går i konkurs, i likhet med insättningsgarantin. Men som namnet antyder gäller detta skydd endast för investeringar som banken håller, exempelvis aktier och andra värdepapper (CFD, terminer, warranter, obligationer med mera). Dock gäller inte investeringsskyddet för ucits-fonder, som redan i dag har en omfattande skydd. Men regeringen vill även att skyddet för ucits-fonderna ska förstärkas i samband med att investeringsskyddet höjs.

Bakgrunden till att EU röstar igenom en höjning av investeringsskyddet är för att skydda de spararna vid en ny ekonomisk kris. Skyddet gäller naturligtvis in om dina investeringar har fallit i pris utan endast om banken eller finansinstitutet, som har hand om investeringen, går i konkurs och kan inte betala ut de pengar som du har investerat via dem.

I det nya förslaget ska skyddet även gälla om banker ger dåliga råd. Vad som menas med detta kommer att bli en sak för domstolarna att avgöra. Vilket kan låta rätt spretigt och luddigt.