Investeringssparkonto – Årets nyhet

Årets stora sparandenyhet är utan tvekan investeringssparkontot som lanserades vid årsskiftet.

Investeringssparkontot ger dig som sparare en möjlighet att handla aktier utan att behöva fundera på reavinster eller reaförluster. Du kommer dock att behöva betala skatt men det görs som en schablonbeskattning. I och med schablonbeskattningen så behöver du inte deklarera för köp eller försäljningar men du kan å andra sidan inte heller kvitta vinster mot förluster.

Schablonskatten beräknas kvartalsvis det sista datumet i varje kvartal, d.v.s den 31 december, 31 mars, 30 juni och den 30 september.

Tre steg genomförs för att få fram skatten

Efter utgången av ett kvartal tas marknadsvärdet vid början av varje kvartal samt alla insättningar som gjorts under kvartalet. Detta för att få fram det totala kapitalunderlaget. Summan delas med fyra för att få fram kvartalets skattesats.

Schablomintäkten erhålls genom att muliplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan.

I sista steget tas schablomintäkten upp som inkomst av kapital och beskattas med 30%.

Ett exempel om marknadsvärdet den 1 januari är 100 000 kr och insättningar görs med 20 000 kr under kvartalet kommer 120 000 kr delas med 4 dvs 30 000 kr

De 30 000 kr mulitpliceras med statslåneräntan som för närvarande är (2012-01-03) 1,58% Vilket ger 474 kr.

De 474 kr beskatas med 30% och renderar i en skatt på 142,2 kr som automatiskt dras från ditt investeringssparkonto.