Karensdagen har nu ersatts av karensavdrag

Redan i slutet av förra året aviserade Försäkringskassan om att en förändring i sjuförsäkringen skulle ske vid årskiftet. Denna förändring har nu trätt i kraft och den 1:a januari 2019 ersattes karensdagen med ett karensavdrag. Karensdagen är därmed avskaffad och anledningen till att den ersatts av ett karensavdrag är för att man vill få ett mer rättvist system vid sjukfrånvaro. Alltomspara.se har tittat närmre på ändringen och går här igenom hur den påverkar dig som är anställd, arbetsgivare, behovsanställd, föräldraledig eller företagare.

Nya karensavdraget Du som någon gång varit sjuk och inte kunnat gå till arbetet har antagligen tagit emot sjukpenning från Försäkringskassan. Du är då insatt i att den första sjukdagen alltid innebar en karensdag som du inte fick någon ersättning för. Denna karensdag är sedan årskiftet slopad och nu kommer den som blir sjuk istället få ett karensavdrag. Detta avdrag ligger på 20% av den sjukpenning eller sjuklön som en genomsnittlig arbetsvecka med sjukfrånvaro skulle ge.

Syftet med att Försäkringskassan nu infört detta avdrag är alltså för det ska bli mer rättvist för alla. Med den tidigare karensdagen kunde de med oregelbundna arbetstider bli lidande då frånvaro under ett långpass innebar en större ekonomisk förlust. Med ett karensavdrag som alltid ligger på 20% av sjukönen slipper någon drabbas extra hårt på grund av att denne har en viss anställningsform.

Skillnader för dig som är fast anställd eller behovsanställd

En annan skillnad som blir märkbar när karensavdraget nu ersatt karensdagen är att det inte kommer att spela någon när på dagen du sjukanmäler dig. Procentsatsen som kommer dras av kommer ändå ligga på 20% för den genomsnittliga sjuklönen på en vecka. Detta oavsett om du sjukanmäler dig redan på morgonen eller precis innan du ska gå hem från arbetet. Detta torde bidra till att folk som verkligen är sjuka inte stannar kvar på jobbet några timmar för länge bara för att få ett mindre avdrag.

Du som är behovsanställd och alltså inte har rätt till någon sjukön kommer också få ett karensavdrag på 20%. Detta efter att Försäkringskassan beräknat avdraget från din sjukpenning. Du som är föräldraledig eller arbetssökande kommer att få ett avdrag som motsvarar en hel dag med sjukpenning. Anmälan görs till Försäkringskassan som automatiskt kommer att dra av summan från din sjukpenning.

Detta gäller för arbetsgivare och företagare

Är du arbetsgivare så kommer du behöva räkna karensen på ett annat sätt än du är van vid. All information om det nya avdraget finns att tillgå på verksamt.se. Du som använder dig av ett lönesystem kan även kontakta leverantören av detta system för att få svar på eventuella frågor om hur karensavdraget påverkar er löneadministration.

Du som är företagare och anställd i ditt egna aktiebolag kommer också omfattas av de nya reglerna. Din karensdag byts därmed ut mot karensavdraget på 20%. Har du istället ett kommanditbolag, en enskild firma eller ett handelsbolag så blir det ingen skillnad. Du har istället kvar de antal karensdagar som du bestämt vid tidigare tillfälle.

Har du åsikter om det nya karensavdraget? Kontakta gärna oss på info@alltomspara.se och berätta om dina erfarenheter.