Konjunkturrapport från SBAB

Trots rapporteringar om SBAB igår så kommer det idag ytterligare intressanta rapporter från det svenska bolåneinstitutet. Fem gånger om året släpper företaget en analys av marknaden och delar med sig till den svenska ekonomin och många av de iaktagelser som gjorts är ändå väldigt intressanta ur ett privatekonomiskt perspektiv.Här följer ett urval av den information som går att hämta i rapporten.

Allt för negativ ton mot räntemarknaden

SBAB anser att kritiken mot räntemarknaden är allt för pessimistisk. Bolaget tror på god tillväxt under de kommande åren där obligationsräntor går upp kraftigt och boräntorna stiger.

Uppgång i boräntor

SBAB gissar att Riksbanken höjer styrräntan till 1,5 procentenheter vilket kommer få en kraftig effekt på bankernas utlåningsräntor för bolånen. Styrräntan har fått en prognos om 2 procent i slutet av 2011 och 3,25 procent under 2012 så det kan vara läge att fundera över att binda räntorna under i vart fall 2011.

Bolånemarknaden och det satta bolånetaket

SBAB tror på marginell effekt när det gäller det nyinförda bolånetaket. Marknaden kommer ändå öka i snabb takt tack vare nybyggda bostäder, högre inkomster och att arbetsmarknaden kommer att stabilisera sig. Det här kommer motverka både bolånetak och ökade räntor vilket givetvis får effekten av att skuldsättningsgraden hos svenska privatpersoner kommer fortsätta stiga.