Kritik mot flera Internetbanker

Post- och Telestyrelsen har låtit en konsult göra ett test på fem av de största bankerna i Sverige för att se hur de förhåller sig till kraven och säkerheten. Alla de fem testade bankerna fick kritik och ingen klarade egentligen sig igenom testet. Den absolut sämsta internetbanken enligt granskningen var SEB.

I skrivelsen som gjorts så uppges SEB och deras Internetbank ha stora ”förbättringsbehov”. Det här skriver Dagens Industri idag. Det är främst formulär på sidan som är extremt dåligt uppbyggda och väldigt förvirrande. Dessutom kan tjänster inte genomföras med tangentbordet vilket försvårar för många funktionshindrade att uföra sina bankärenden. Även Nordea får kritik där främst otydligtheten i inmatningen av kontonummer är den största bristen. 10 personer fick uppgiften att föra över pengar till ett annat konto i en annan bank. Endast en lyckades.

Även Handelsbanken och Swedbank fick kritik i rapporten där Handelsbanken inte har en tydlig rubriksättning i formulären och Swedbank är en mycket krånglig säkerhetsdosa. Skandiabanken var den sista banken som granskades och även de fick en hel del ris i rapporten. Här rapporteras det dock att ett helt nytt gränssnitt är på ingång där problemen skall vara åtgärdade.

Det var inte längesedan SKI släppte sin undersökning om hur kunderna uppfattade sina egna banker där Länsförsäkringar fick det absolut bästa betyget. Strax efter hiittade vi både Handelsbanken och Skandiabanken.