Kritik riktas mot utformningen av investeringssparkontot

Det nya investeringssparkontot som regeringen kommer att införa efter årsskiftet har fått en del kritik, från olika håll. Tanken var att investeringssparkontot ska vara en enkel sparform som underlättar hushållens sparande. Men många hävdar att denna sparform inte alls kommer att bli enklare för gemene man. Att investeringssparkontot inte kommer vara ett fördelaktigt alternativ för småsparare utan i mångt och mycket kommer gynna de som är välbärgade.

Det var finansmarknadsministern, Peter Norman, som presenterade investeringssparkontot i december månad och att det kommer att införas vid årsskiftet till 2012. Grundtanken bakom denna sparform var att det skulle bli enklare för privatpersoner att spara då man slipper reavinstskatten samt krånglet vid deklarationen. Skatteverket är positiva till investeringssparkontot och de tycker att det är ett bra alternativ.

– Kontot öppnar för ett bredare och enklare sparande. Det har varit väldigt komplicerat för väldigt många med just reavinstbeskattningen, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på skatteverket.

– Det blir lättare för alla vi ser i deklarationerna att många räknar fel åt båda håll, forsätter Ingemar Hansson.

Det är flera remissinstanser, som exempelvis Aktiespararna och Fondbolagens förening, som hävdar att det i många fall både blir krångligare och inte alls så fördelaktigt. Man hävdar också att det är ett förslag som genomförs för att regeringen ska få in mer skattepengar till kassan. Men även att förslaget fallerar när det gäller enkelheten, då man bland annat får en kvarskatt varje år och att man då måste deklarera i alla fall.