Kronan stärks mot dollarn

Nya inflationssiffror från SCB visade att inflationen sjönk mindre än väntat i december, vilket stärkte kronan tidigare i dag.

SCB meddelade att inflationen mätt med KPI var -0,3 procent i december, vilket var en nedgång från -0,2 i november. Trots nedgången var inflationen högre än marknadsaktörer väntade sig, då man trodde siffrorna skulle visa -0,6 procent.

Det gjorde att kronan stärktes efter bara ett par minuter efter att SCB offentliggjorde statistiken och vid 10-tiden i dag hade kronan stärkts från 9,57 till 9,45 mot euron och 8,08 till 8,00 mot dollarn.

Detta gör att trycket på Riksbanken minskar inom det närmaste, men kanske inte i långa loppet. Mellan november bidrog höjningar av flygresor och paketresor utomlands till att höja KPIi med 0,4 procentenheter. Det har varit liknande utfall de senaste två åren, troligen på grund av arbetstagarvänliga jular då efterfrågan på resor har ökat för att sedan minska i januari.

Källa: di